הטבעת יישומונים בדף הפנדה

סרטוני הדרכה


ניתן לעצור את הסרטון ע"י לחיצה עם העכבר, ושימוש בנווט המצוי בחלק העליון

 

שם הסרטון

הטבעת דפים הקיימים במאגר בדף הפנדה

הטבעת דפים מאתרים אחרים בדף הפנדה

הטבעת אתרים מקובצים בדף הפנדה

הטבעת מיני גלריה בדף הפנדה

הטבעת מיני תאריכון בדף הפנדה

הטבעת טופס ממחולל מט"ף בדף הפנדה

הוספת תפריט דינמי לדף הפנדה

Jalbum – יצירת אלבום תמונות ושילובו בדף הפנדה