כניסה למערכת
טכנולוגיה מסייעת בשירות הפדגוגיה
צוות תקשוב חינוך מיוחד
הדרכה למשתמש

 

 

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
אגף טכנולוגיות מידע

 

 

משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף א' חינוך מיוחד

 
  

 

הצטרפו אלינו לקבוצה בפייסבוק

  

שותפים בתוכנית

          משרד החינוך

גופי חונכות
עמותת תפוח

פרח - פרוייקט חונכות

מטרות השימוש בטכנולוגיה מסייעת
(2005) Blackhurst
 
 
לוח הודעות

נפתחה הרשמה לכנס נגישות אינטרנט, טכנולוגיות מסייעות והנגשת מידע.

לפרטים היכנסו לדף הכנס.

לטופס הרישום המקוון לכנס.

אנשים הזקוקים להתאמות נגישות, מוזמנים לציין זאת בטופס הרישום המקוון לכנס.

 

 ניהול האתר: בריכוזה של דבורה מנחם
ובליווי רינה כהן וצוות תקשוב חינוך מיוחד
בניה ועיצוב האתר:  אודי יוליס
האתר מעודכן לשנת תשע"ה