מחולל הטפסים שי"א (שאלה לי אליכם)

מדריך למשתמש

 

 הורדת המדריך כקובץ וורד

 

כללי -

מחולל הטפסים הממוחשב שי"א (שאלה לי אליכם) פותח במטרה לתת מענה נוח ומהיר לאיסוף נתונים מהשטח, ועיבודם בזמן אמת. בניית הטפסים הממוחשבים נעשית בצורה נוחה וקלה, תוך שימוש בתפריטים וסרגלי ניווט.

 

אפיונים כללים -

ü      ניתן לחסום את הכניסה לטופס הממוחשב בסיסמת כניסה, כדי למנוע מענה על ידי משתמשים שאינם מורשים.

ü      עם סיום הבנייה, הטופס הממוחשב מקבל כתובת אינטרנטית ייחודית, אותה ניתן להפיץ בקרב הציבור המיועד לאיסוף הנתונים, או לפרסמה באתר אינטרנטי.

ü      התשובות הנשלחות על ידי העונים נאגרות בבסיס נתונים יעודי, וניתן לקבלם בצורת גיליונות אקסל לצורך עיבוד נוסף.

 

הפעלת היישום -

הכניסה ליישום נעשית דרך תפריט הניווט של ה "אורייאנית" -

אחרי ההתחברות ל"אורייאנית" כמנהל המערכת או למערכת שי"א כמשתמש מורשה ליצירת טפסים, מזהה היישום את המשתמש ושמו מופיע בכותרת.

 

במצב זה מוצג סרגל הניווט הראשי הכולל -

                     א.         טפסים מוכנים - רשימת הטפסים המוכנים הקיימים במערכת ואושרו לפרסום.

                     ב.         ניהול טפסים - יצירה ועריכת טפסים.

                      ג.          ניהול משתמשים (מופיע רק אם מנהל ה"אורייאנית" מחובר למערכת) - מתן הרשאות למשתמשים נוספים ליצור טפסים (ללא קשר למשתמשים הרשומים ב"אורייאנית").

 

א. טפסים מוכנים -

הצגת רשימת הטפסים הקיימים במערכת ואושרו לפרסום, על פי שמות היוצרים. לחיצה על שם הטופס פותחת אותו בדף חדש. בשורת הכתובת של הדפדפן ניתן לקבל את הכתובת הייחודית לטופס, לצורך קישור ופרסום.


 

ב. ניהול טפסים -

לבחירת הטופס לניהול יש ללחוץ על "עריכה" במקביל לשם הטופס, או על "יצירת טופס חדש" בחלק התחתון.

 

מבנה הטופס כולל את המרכיבים הבאים-

ü      כותרת הטופס - ההגדרות במרכיב זה מתייחסות לטופס כולו.

ü      סעיף - הסעיף הוא למעשה מקבץ של שאלות. ההגדרות במרכיב זה יתייחסו לכל השאלות, המקובצות תחת אותו סעיף.

ü      שאלה - הגדרות הקשורות למבנה השאלה ותוכנה.

ü      אפשרויות לשאלות "רב ברירה" - הוספת האפשרויות השונות בשאלות בהן נעשה שימוש בשדות "רב ברירה" (רשימת בחירה, רשימת כפתורי רדיו ורשימת סימון).

ü      הוספת תמונה - צרוף קובץ גראפי לשאלה.

 

יצירת טופס חדש -

כותרת הטופס-

בניית כותרת הטופס כוללת-

ü      מצב - אישור/ביטול פרסום הטופס ע"י הפיכתו לפעיל/לא פעיל.

ü      שייכות - העברת השייכות על הטופס למשתמש רשום אחר.

ü      כותרת - שם הטופס.

ü      סיסמת כניסה - חסימת הכניסה לטופס בסיסמה, כדי למנוע מענה על ידי משתמשים שאינם מורשים.

ü      סגנון - שינוי עיצוב הגראפי של הטופס. ניתן לבחור מרשימת העיצובים המוכנים.

ü      תיאור - תיאור כללי/דברי הסבר לטופס. כתובות אינטרנט או מייל שיכללו בתיבה זאת יהפכו לקישורים חמים.


סרגל הניווט של הטופס כולל -

ü      מחיקת הטופס - הסרת הטופס מבסיס הנתונים של היישום. כל תשובות המשתמשים לטופס זה ימחקו גם הם.

ü      שיכפול הטופס - יצירת עותק זהה של הטופס. ניתן להעביר את העותק למשתמש אחר על ידי שינוי השייכות.

ü      הוספת סעיף - מעבר לשלב הבא.

 

סעיף -

בניית סעיף חדש כוללת-

ü      מצב - אישור/ביטול פרסום הסעיף ע"י הפיכתו לפעיל/לא פעיל. הפעולה מתייחסת לכל השאלות הכללות בסעיף.

ü      כותרת - שם הסעיף.

ü      תיאור - תיאור כללי/דברי הסבר לסעיף. כתובות אינטרנט או מייל שיכללו בתיבה זאת יהפכו לקישורים חמים.

סרגל הניווט של הסעיף כולל -

ü      הזז למעלה/למטה - שינוי מיקומו של הסעיף (במידה ויש יותר מסעיף אחד).

ü      מחיקת הסעיף - הסרת הסעיף וכל השאלות הכללות בו מבסיס הנתונים של היישום. כל תשובות המשתמשים לסעיף זה ימחקו גם הם.

ü      שיכפול הסעיף - יצירת עותק זהה של הסעיף בטופס הנוכחי.

ü      הוספת שאלה - מעבר לשלב הבא.

 

שאלה -

בניית שאלה חדשה כוללת-

ü      מצב - אישור/ביטול פרסום השאלה ע"י הפיכתה לפעילה/לא פעילה.

ü      סוג - בחירת סוג השדה של השאלה. סוגי השדות מתחלקים ל-

·        שדות טקסט חופשי -

§         תיבת טקסט (שורה אחת).

§         תיבת טקסט (מספר שורות).

·        שדות מסוג "רב ברירה" -

§         רשימת בחירה - בחירת אפשרות אחת מתוך רשימה.

§         רשימת כפתורי רדיו - סימון אפשרות אחת מתוך רשימה.

§         רשימת סימון - סימון מספר אפשרויות מתוך רשימה.

ü      שדה חובה - הגדרת השאלה כשאלת חובה.

ü      כותרת - תוכן השאלה.

ü      תיאור - תיאור כללי/דברי הסבר לשאלה. כתובות אינטרנט או מייל שיכללו בתיבה זאת יהפכו לקישורים חמים.

 

סרגל הניווט של השאלה כולל -

ü      הזז למעלה/למטה - שינוי מיקומה של השאלה (במידה ויש יותר משאלה אחת).

ü      מחיקת השאלה - הסרת השאלה מבסיס הנתונים של היישום. כל תשובות המשתמשים לשאלה זאת ימחקו גם הם.

ü      שיכפול השאלה - יצירת עותק זהה של השאלה בטופס הנוכחי.

ü      הוספת אפשרויות - קביעת התוכן לשאלות מסוג "רב ברירה".

 

אפשרויות -

 

במידה ונקבע סוג השאלה כשאלת "רב ברירה", יש להוסיף את האפשרויות השונות לבחירה על ידי לחיצה על "הוספת אפשרויות" כמספר האפשריות המתוכנן-

 

במידה והתוכן המוכנס לשאלות הוא כתובת אינטרנטית או כתובת מייל, התשובות האפשריות יהפכו לקישורים חמים בזמן הצגת הטופס.

 

הוספת תמונה –

הוספת קובץ גראפי לשאלה. ניתן לבצע את ההוספה רק לאחר ביצוע שמירת הטופס.

נפח הקבצים הניתנים להעלאה-

אנימצית Gif - 512 kb

Jpg - 2.5  מגה

Png – 2.5 מגה

 

צפייה בתוצאות -

בדיקת התשובות שנשלחו לטופס על ידי העונים -

 

לחיצה על "צפייה בתוצאות" במקביל לשם הטופס, שולחת למחשב קובץ אקסל, הכולל את התשובות שנשלחו, נכון לזמן הבקשה.

 

התוצאות מצויות בגיליון בשם "form_export". יש לעבור לגיליון זה לשם המשך עיבוד התוצאות בעזרת תוכנת האקסל.

 

ניקוי התוצאות -

מחיקת כל הנתונים שנשלחו לטופס על ידי העונים -

 

לחיצה על "אישור" מוחקת את הנתונים הקיימים, ומכשירה את הטופס לפעולה מחודשת.

 

ג. ניהול משתמשים -

הוספה/עריכה של משתמשים המורשים ליצור טפסים-

רשימת המשתמשים איננה קשורה לרשימת המשתמשים הרשומים "באורייאנית" (מלבד מנהל המערכת).


 

ד. הפעלת הטפסים על ידי ציבור העונים -

הפעלת הטפסים למתן תשובות, איננה מחייבת הרשמה למערכת ה"אורייאנית".

לחיצה על שם הטופס ברשימת הטפסים הפעילים, תפתח אותו בדף חדש -

 

המשתמש העונה משיב על שאלות הטופס. אם הטופס ארוך, יש לדפדף עד לסיומו וללחוץ על לחצן "שליחת טופס". במידה ושאלות חובה (המסומנות בכוכבית אדומה) לא נענו, הן יסומנו ולא ניתן להמשיך ולענות על שאלות הטופס עד להשלמתן-

 

אלישע