הפיקוח על הבריאות

 אורח חיים בריא ופעיל 

תוכנית קידום בריאות בית ספר אילנות תשע"ד                                                                                     

                               

 תזונה נכונה ונבונה חדש.ppt

 lev-dam.pps  

 היגיינה.ppt 

 חכם בשמש.ppt 

 

 

 

       תמונות מספרות         

  הפסקות פעילות      ימי ספורט    מתקני כושר

  ליגות עירוניות    אתלטיקה קלה    צעדה עירונית

 משחקים של פעם    אירוח בתי ספר במרכז הלימודי

  משחקי ידידות     פעילות הצופים   התעמלות בית ספרית

 פעילות הצופים    ליגות בית הספר   ליגות בית הספר

 טקס חלוקת תעודות ומדליות   מרוץ אשדוד  

 שבוע איכות הסביבה והבריאות   הרצאות סטודנטים 

 מוזיאון על גלגלים    פעילות עמותת אתגרים

 

 

משחק אינטראקטיבי – (למורה)

 

משחק אינטראקטיבי  (לתלמיד )

 

סקר ארוחת בוקר

 

מצגת ארוחת בוקר

 

סרטון ארוחת בוקר

 

מאמרים