1 . הטבעת מנבסנ"ט: אוריינית- הוספת RSS

2. הטבעת עדכוני חירום ממטה משרד החינוך במרחבי כיתה

3. פורטל תוכנות