תכניות לימוד

כיתה ב'

כיתה ג' 

כיתה ד'

כיתה ה'

כיתה ו'

כיתה ז'

כיתה ח'

כיתה ט'

נספח ט'

                       

קישורים

דף הבית

חזור- מרחבי למידה

ויקיפדיה

כותר אביב

מילוןמורפיקס

אופק

גלים

זהירות בדרכים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zahav/TochniyotLimudim/AlYesodi/KitaTet.htm

הנחיות לקראת יום הבטיחות בדרכים תשע"ז

נושאי לימוד

הפעלות ומשחקים בזהירות בדרכים

 כללים לרכיבה בטוחה                   

 יום שיא זה"ב מחושב                                                                             

 אופניים חשמליים תמונות                                              

 אופניים חשמליים כללי בטיחות בדרכים                                                

 תקנות רכיבה על אופניים חשמליים", "בטיחות בחופשה, בדרכים, בבית ובכל   

     פינה       

  שבוע בטיחות בדרכים           

 
                                                                                              
 
                                                                                                                               
 
 
 
 
משחק תמרורים                                                                                                             

שיעורים מתוקשבים

שירים וסרטונים

 אתר האגף לזהירות ובטיחות בדרכים

אתר  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

אתר זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח של מחוז דרום

                                                                                                                              

 שירי ילדות  מיכל הקטנה רוצה להיות גדולה

המכולת של דוד חיים  קליפ זהירות בדרכים- ערוץ הילדים

מר רמזור  כוכב הילדים ציקוללו

שיר הקונצונים  בטיחות בדרכים עם הופ

קסדה בראש טוב דובי דוברמן

עצור בטרם תעבור חושבים חיים- אם שותים לא נוהגים

החיים תלויים במהירות שלך- אל תנפץ אותם 

חושבים חיים- חגורת בטיחות  חושבים חיים- חוצים עם כל החושים                                    

                                                                                                                   

    

           
יום שיא זהירות בדרכים ומתמטיקה