מסע

לארץ

הנדסה

 

 

  חקר שטחים

  חקר היקפים

  חקר שטח והיקף

  שטח משולש

  java sketchpad 

  גופים אפלטוניים

  יום הפיי 

  מדידות אורך

  מרוץ זוויות

  גופים - בי"ס תל חי - חיפה

  שטח משולש/מצגת-מיכל רוזנשטיין

 

  בונים בתים 

  נפח תיבה 

  פריסות וגופים  

  מטעינים גופים   

  סופרים צלעות (משחק ל-2) 

  חישוב נפחים  

  אומדן זוויות  ועוד אומדן  

  מילון מונחים בגיאומטריה 

  ריצופים (E )

  ציד בננה - אומדן זוויות + דף הסבר

  שטחים: מקבילית-מלבן/מצגת-מיכל רוזנשטיין