מספרים

גדולים

  

 חשבון ברשת 

 מעגלים לעשרות (מספרים קטנים)

 מעגלים וקולעים לסל 

 מעגלים מספרים גדולים

 מלחמה במספרים גדולים

 מה קרה לכסף ?

 מיליון, ביליון, טריליון (E )