רון ארד - דו"ח
 עדכון - שנת 2006
 
                                                 לא מפקירים חבר 
   בלון כחול      שבויים ונעדרים