ארגון האומות המאוחדות והצלב האדום הבינלאומי חרטו על דגלם לדאוג למי שנשללו מהם זכויותיהם הבסיסיות לחירות וחופש, זכויות שמניעתן מנוגדת לערכיה התרבותיים והאנושיים של החברה.

הערך של פדיון שבויים טבוע עמוק במורשת היהודית. מאז ומתמיד ראו היהודים מחובתם הקדושה לפדות את אחיהם שהלכו בשבי, כי פורענות זו קשה מכולן.

הרמב"ם הדגיש את חשיבותה של מצווה זו: "פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצווה רבה כפדיון שבויים, שהשבוי הריהו בכלל הרעבים והצמאים והערומים ועומד בסכנת נפשות, והמעלים עיניו מפדיונו הרי זה עובר על 'לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך' ועל 'לא תעמוד על דם רעך' ועל 'לא ירדנו בפרך לעיניך" (מתנות עניים ח, י).

מה הקשר בין הצלב האדום לאמנת ג'נבה ומה "אומרת" האמנה לגבי חיילים שנפלו בשבי ?

חשוב לקרוא:
סיפורי החיילים 
עסקות חילופי שבויים שקיימה ישראל
פדיון שבויים תמורת שחרור מחבלים / אתר דעת

למורה: 
על סדר היום א'
+ על סדר היום ב'
נשיר ברון, נשיר ברון / מינהל חברה ונוער
 


לחופש נולדו / גלי צה"ל
באנרים בנושא שבויים ונעדרים: