במספרים עשרוניים

           

 

 

 

 משחק הזכרון - התאמה- שברים פשוטים ועשרוניים

 החווה של Bobber - זוגי/איזוגי, ראשוני/פריק

                              וחיבור מספרים עשרוניים

 טד מטפס על הסולם כדי לתקן דליפה בגג

 פוטבול עשרוני - כל הפעולות

 מעגלים מספרים עשרוניים

 המבנה העשורי

 מספרים עשרוניים שקולים - משחק הזכרון

 חיבור עשרוני - הקוביות נעות כאשר הכדור דוחף אותן. יש למקם

                         אותן בחורים.

 המבנה העשורי (עד 1000) וגם המבנה העשורי (עד 100)

 חיבור וחיסור מספרים עשרוניים - עם אמצעי המחשה

 חיבור וחיסור מספרים עשרוניים

 מבנה עשורי - ערך הסיפרה

 מפשוט לעשרוני

 

 

 מלחמה - עשרוני

 ועוד מלחמה - עשרוני