מתרגלים

שברים

פשוטים

 

 זיהוי שברים - חלק מכמות - Fraction Practice

 מרוץ שברים - חלק מכמות

 כפל שברים (כלי הדגמה)

 

 צמצום, חיבור וכפל בשבריםעם בחירה של דרגת קושי

 צמצום שברים

 מהות השבר

 צמצום והרחבה - מי יוצא דופן (1) 

 צמצום והרחבה - מי יוצא דופן (2) 

 צמצום והרחבה - מי יוצא דופן (3) 

 צמצום והרחבה - מי יוצא דופן (4)

 שברים שקולים - מצאו זוגות

 שברים שקולים - על המאזניים

 ממספר מעורב לשבר

 מהות השבר  ומהות כולל צמצום

 כמה חסר כדי להגיע לשלם ?  (יש לרענן)

 שברים על ציר המספרים

 visualfractions  כולל כפל וחילוק

 

 

            

 משחק הזכרון 

 צמצום והרחבה - מוצאים תחפושת 

 צמצום והרחבה - משחק הזכרון

 החיפוש הגדול אחר היהלום (למתוח קו)

 למצוא את גרמפי - שברים על ציר המספרים

 איזה חלק נותר מהפיצה ?

 סידור שברים עפ"י גודלם (יש לרענן את הדף)

 הרחבת שברים - רצף

 מלחמה בשברים ועוד מלחמה בשברים

 פאזל9