(לחיבור וחיסור) 

           

    מתרגלים במספרים שלמים   

 

           (מתוך האתר של נועם)

  

 

      

 

 

      

 

 

            (מתוך האתר של נועם)

      

                              (כלי בלבד)

  

 

להמשך