נדרתי הנדר:

לזכור את הכל

לזכור -
ודבר לא לשכוח

                                                         מתוך: נדר/אברהם שלונסקי