על החירות - מתוך אתר aish ועוד על החירות 

 מהי עבדות? 

 

 פירוש ראשון:

שעבוד, מצבו של העבד; מצב חברתי שבו בני אדם נתונים לבעלותם של אחרים במעמד של קניין אישי.
לדוגמא: בארצות הברית התנהלה מלחמה עקשנית נגד העבדות במדינות הדרום, ובשנת 1865 היא בוטלה.
לדוגמא: בהגדה מסופר על יציאתו של עם ישראל מעבדות לחירות.

 

פירוש שני:

כינוי למצבו של אדם המקדיש את כל זמנו ומרצו לדבר מסוים, כאילו היה עבד לו.
לדוגמא : דבקותו בכת המיסטית הפכה לעבדות ממש. 

האם, על פי פירוש זה, יכולה צפייה בטלויזיה להפוך לעבדות ממש ?

חשבו: האם גם כאן האדם כבול ?

 

 עבדות בעבר

1. בעלות על בני אדם אחרים.
2. עבדים הם קנינו של הבעלים וביכולתו למכר אותם .
3. בדרך כלל זרים.
4. יחסי כח אלימים.
5. עבדות היא לכל החיים ועוברת בירושה.
6. העבדים הם מהמעמד הנחות ביותר - צבע/גזע/כלכלי וכו'...

  

התמונה מתוך: understanding slavery

 עבדות מודרנית

1. ניצול מקסימלי של העובד.
2. אלימות.
3. אפשרות לנייד את העובדים בין מעבידים ללא הסכמתם.
4. עבודות מפרכות, מסוכנות ובזויות.
5. תנאי מחסור.
6. יחסי אדון עבד מעוגן בחוזה.
7. העובד יכול תיאורתית לעזוב.

        

הפעילות עובדה מתוך: אתר המעורר

 להמשך