לסרטון על הכנת המצות - באנגלית  לסרטון נוסף - באנגלית

צפיה בסרטונים באמצעות תוכנת הא לחמא עניא

                  

מקדש ועד נרצה

   על ביעור חמץ         על כהן, כהנים ועוד