ביאליק / עמלנט 
חיים נחמן ביאליק / מט"ח 
חיים נחמן ביאליק / מט"ח 
י' בטבת / אורט 
חיים נחמן ביאליק / ויקיפדיה 
ביאליק / בחדר של חני 
חיים נחמן ביאליק / bazz 
חיים נחמן ביאליק / שבוע הספר - אורט 
האיור העברי / שבוע הספר - אורט 
 
חיים נחמן ביאליק / אמי"ת 
חיים נחמן ביאליק / ilschool 
סופר ויצירותיו / האגף לחינוך קדם יסודי 
חיים נחמן ביאליק / עופרים 
 
 
בית הספר ביאליק ת"א 
חיים נחמן ביאליק / מתי"א ת"א 
חיים נחמן ביאליק / מתי"א חולון 
חיים נחמן ביאליק / לעט עתה 
חיים נחמן ביאליק / אתר סטאז'