ספר שמואל

ברצף סיפורי  המקרא

 

 

 

 מה פירוש המושג "אנרכיה" ?


פירושו בערך תוהו ובוהו מבחינה מדינית, ארץ או עיר ללא ממשל מסודר.

שורשו של ביטוי זה הוא מהמילה "ארכון" הוא מושל בעיר יוונית 

אנ - היא מילת שלילה ביוונית.

אנ-ארכוס פירושי -בלי שליט. ומכאן המושג "אנרכיה".

חפשו בפרק י"ז בספר שופטים פסוק שלם המבטא מצב של אנרכיה.

והעתיקו אותו אל קובץ הוורד.

חלק מן הפסוק שמצאתם מופיע ברשימת הביטויים הבאה:

ביטויים בתנ"ך

 

הלנצח תאכל חרב= האם כל הזמן תלחם ?

קבורת חמור= מוות מזולזל

הרצחת וגם ירשת= גם הרגת אותו וגם לקחת לו

איש הישר בעיניו יעשה= כל אחד יעשה מה שהוא רוצה

שקר החן והבל היופי= האופי חשוב יותר מהיופי

שמע בני מוסר אביך= תקשיב לדברי אביך

כמוך אשר תדפנו רוח= דבר חסר ערך שרוח מעיפה אותו

 

העתיקו את הביטוי ואת פירושו אל קובץ הוורד.

 קראו כאן וענו :

א. האם כל פרקי ספר שמואל א' עוסקים בשמואל?

ב. מדוע מחולק ספר שמואל ל- 2 חלקים ?

 

עיינו בלוח הכרונולוגי של תקופת השופטים כאן והשלימו:

עלי שפט את ישראל במשך ____ שנה.

על פי הלוח, הוא שפט את ישראל אחרי ____ ולפני _____.

 

 

 לדף הבית