החופש הגדול   קוצים ועוקצים   חכם בשמש   משחקי קיץ  גלידה 
 ארמונות בחול    ימ-ב-קיץ  ועוד קצת    שלהי דקייטא   אחינו הקטן