שלושת הגדולים: מנהיגותם של הרצל, ויצמן ובן גוריון / מט"ח 

דוד בן גוריון - אדריכל המדינה / הסוכנות היהודית
אבי האומה / ויקיפדיה
מגיע לו שיכתבו עליו שיר / מנהל חברה ונוער

מתוך: האנשים המשפיעים ביותר במאה (ה-20) / TIME

מטבע לאספנים                                                                         להמשך