בית בן גוריון
סרטון: בית בן גוריון
עיינו בפרק ג' של חוק דוד בן גוריון וענו:
מתי מציינים את יום הזכרון הממלכתי
לדוד בן גוריון ?

להרחבה:
צריף המגורים של דוד ופולה בן גוריון/
המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות

אתר הצריף / שדה בוקר

                                                                      מקור: msn
ל'עבודה' אין זכות להיקרא ממשיכת דרכו / ראיון בגל"צ
בן גוריון כבר לא גר פה / עיתון תל אביב