דמותו של מנהיג          בנגב ייבחן העם בישראל  מגיע לו שיכתבו עליו שיר 
עוד מבט         מילים אחרונות  שלמי תודה