הוא היה קצת בנימין
והיה קצת זאב
 איור:נורית צרפתי / עיתון הארץ