אליהו

במסורת

ישראל 


קישורים כלליים:

פרקי אליהו - אלחנן סמט / אתר דעת
אליהו מתוך: אנציקלופדיה יהודית / אתר דעת
 
זהותו של אליהו התשבי - דליה חושן / אתר דעת
אליהו הנביא - אנציקלופדיה / מקראגשר
אליהו / ויקיפדיה
אליהו הנביא - ד"ר אליעזר מרגליות / אתר דעת
אליהו הנביא מתוך: אנציקלופדיה יהודית / אתר דעת 
מדרשי השמות במחזור הסיפורים על אליהו ואחאב /מקראנט 

במוצאי שבת נוהגים לומר זמירות, ומזכירים שם
אליהו הנביא, שנאמר בתוספתא:
מוצאי שבת יושב אליהו תחת עץ החיים וכותב
זכיות של שומרי שבת (שו"ת מהר"ש דף ל"ח:).
                   מתוך: מוצאי שבת / אנציקלופדיה דעת

מהי הבדלה ? קראו כאן

סדר הבדלה מתוך: רשימת זמירות 
אל אליהו / הזמנה לפיוט 

         

כסא של אליהו הוא הכסא שעליו מניחים את התינוק לפני טקס ברית המילה.

במדרש מסופר שכאשר נמלט אליהו מאיזבל הוא קבל (התלונן) בפני אלוהים על כך שבני ישראל הולכים אחר נביאי הבעל ומפרים את בריתם עם אלוהים.

בתגובה אמר אלוהים לאליהו: "חייך (לשון שבועה) שאין עושים ברית מילה, עד שאתה רואה בעיניך". מכאן התקינו (קבעו תקנה) חכמים לעשות כסא אחד מכובד למלאך הברית, שנקרא אליהו ז"ל מלאך הברית. על פי מסורת זו, מכיוון שאליהו הנביא קטרג (האשים, שימש כקטיגור) על עם ישראל וטען בפני הקדוש ברוך הוא, שהעם עזב את בריתו עם אלוהים, מזמינים הקדוש ברוך הוא ועם ישראל את אליהו הנביא לכל טקסי ברית המילה ובכך מוכיחים לו עד כמה טעה בקיטרוגו. 

                          מתוך: אתר התנועה ליהדות מתקדמת בישראל


דגמים נוספים של כסא של אליהו הנביא
סרטון: כסא אליהו