ואם אתם מגיעים לפריז....
המלצה לטיול מתמטי
(בקובץ pdf ) 

 
 פיי מוזיקלי    כדאי לדעת  ים של שלמה   משימות סובבות פיי