הבה נרעישה :

  רש, רש, רש              

  

 בשעת קריאת המגילה, כאשר מזכירים את שמו של המן בתוספת כינוי (כמו המן הרשע
 המן האגגי),
נוהגים להרעיש על ידי רעשנים או לרקוע ברגליים, כך ששמו לא יישמע.

 בספר שמואל פרק ט"ו פסוק ח', סופר על מלחמתו של שאול בעמלקים. מה היה שמו
 של מלך 
עמלק על פי הפסוק ? 

 חפשו במגילת אסתר, פרק ג' פס' א' מילה אחת בלבד, התומכת בסברה כי המן היה,
 ככל הנראה,
מצאצאיו של מלך זה. מהי המילה?

 התורה מצווה למחוק ולהשמיד את זכר עמלק. על כך מעידות 4 מילים בפסוק י"ט בפרק
 כ"ג בספר
דברים. מהן המילים ?

 

 
אמסטרדם, 1731. נער מכה על
עץ בפטיש כדי למחות את שם
המן או כדי להרעיש. 

דוגמא נוספת - כאן

                                                         

    

קראו כאן את הטקסט שכותרתו : למה מרעישים בהזכרת השם "המן" . הסבירו את המנהג המתואר בתמונה, מה מקורו ומה הוא מסמל ?

 

 

להמשך