קראו את המשפט האחרון בדף כט, א במסכת תענית בתלמוד הבבלי 

(המשפט המתחיל במילים "כשם שמשנכנס...") וענו על השאלות הבאות:

א. באיזה סדר משישה סדרי תלמוד בבלי נמצאת מסכת תענית ?

ב. מתי ממעטין בשמחה ?

 

בפעילות הבאה תכינו  מחברת שמחה *

על מה נכתוב במחברת השמחה ?

   

הדביקו תמונה "שמחה" וספרו עליה.

                                      

רשמו שמות ילדים ששמם קשור לשמחה.

ספרו על דברים  שאתם עושים למען אחר וגורמים לכם שמחה.

                                     

ספרו על דבר שאחרים עושים לעיתים בשבילכם וגורמים לכם שמחה.

                            

היתה לכם פגישה משמחת ? כתבו על כך.

                                     

רשמו מילים משמחות !

העתיקו את מילותיו של שיר שמח.

                                   

ציירו ציור שמח

                                          

ספרו על ביקור במקום שמח

                                       

כתבו על אירועים משמחים במשפחה

                      

* הפעילות מבוססת על "משנכנס אדר-מרבים בשמחה"/מנח"י

להמשך