הצפן פתק בכותל

 צילומי הכותל של סנדו ודינו מנדראה 

     

עובדות ונתונים על הכותל