רבי  שמעון  בר " יוחאי

 

אילו פיוטים לכבוד רשב"י נזכרים כאן ? העתיקו את שמותיהם לקובץ העבודה. 

קראו את הפיסקה הראשונה כאן
העתיקו את שני המשפטים הבאים לקובץ העבודה וציינו ליד כל אחד מהם אם הוא "נכון" או "לא נכון".

א. רבי עקיבא היה תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי     
ב. רבי שמעון בר יוחאי היה תלמידו של רבי עקיבא 

התבוננו ברשימת קיסרי רומא כאן.  
העזרו ברשימה על מנת לגלות את שם הקיסר שעל תקופת שלטונו מסופר בקטע הבא:

כשעלה בשנת 138 לספירת הנוצרים קיסר חדש על כס קיסרות רומי, הוקלו הגזירות נגד התורה והיהדות, ורבי שמעון בר יוחאי, יחד עם יתר התנאים, יכלו שוב ללמד ולהפיץ את התורה בגלוי.
התנא רבי יהודה בן בבא הסמיך אותם, ושוב קמו לתחייה הישיבות בארץ ישראל ושקקו תלמידים לרוב.
אולם רבי שמעון בר יוחאי שנא את הקיסרות הרומית שנאה עזה, על רדיפותיה את התורה ושומריה משך שנים רבות, וכשהתבטא בחריפות נגד המלכות נאלץ להסתתר יחד עם בנו, רבי אלעזר. תחילה הסתתרו בבית המדרש, אולם כשהסכנה לשלומם גברה, ברחו מן העיר ומצאו מקלט במערה.

 קראו את הפיסקה הבאה :

 
נעשה להם נס, ובפתח המערה צמח עץ חרובים, ומעיין מים חיים החל מפכה ליד המערה. מפירות העץ וממי המעיין ניזונו רבי שמעון ואלעזר בנו משך כל שהותם במערה - שלוש עשרה שנה. כל אותה תקופה לא ראו בני אדם, ולא דברו כי אם זה עם זה.
כדי שלא יבלו ויתקלקלו בגדיהם, לבשו אותם רק בשעה שעמדו להתפלל, ואחר כך פשטו אותם והתכסו בחול עד צוואר, וכך ישבו במערה ולמדו.
כל אותן שנים לא הפסיקו רבי שמעון ובנו להגות בתורה יומם ולילה, כשהם מעמיקים בסודות התורה והבריאה האלוקית.

קראו את הסיפור כאן והשיבו בלשונכם: מדוע צמח שם דווקא עץ חרוב ולא עץ אחר ?
להרחבה: קב של חרובין/אורט