ל"ג בעומר חל ביום י"ח באייר. הוא נקרא כך, משום שהוא היום השלושים ושלושה [ל"ג = 33] בספירת העומר. כאשר בית המקדש היה קיים , הובא אליו העומר [אלומות השיבולים שנקצרו מן התבואה החדשה ] כביכורים בפסח.  ספירת העומר מתחילה בלילה השני של חג הפסח ונמשכת עד לחג השבועות [ 50 יום].

בדקו בספר ויקרא פרק כ"ג פס' ט"ו וענו בלשון המקרא: מתי מתחילים לספור ? בדקו בפרק כ"ג פס' ט"ז וענו בלשון המקרא: עד מתי סופרים ? כמה זמן סופרים ?