ארץ זבת חלב

אכילת מאכלי חלב -נוהגים לאכול מאכלי חלב
מכיוון שחלב בגימטריה הוא 40 ומשה עלה להר סיני
כדי לקבל את התורה ונשאר שם ארבעים יום.

אפו של דני זב דם


           

 
מה זה ? בדקו כאן

מה זב דרך המרזב ? ומה פירוש: "ארץ זבת חלב" ?