על

הניסים

 

האזינו לשיר וענו:
א. כיצד נאמר בשיר: "הוא מתמלא מעצמו"? 
ב. באיזה מעמד הוכרז על הנס ? 
קראו את הפיסקה על נס פך השמן וענו:
א. האם נס פך השמן מוזכר בספרי המקבים ?

פרסום הנסבמיוחד בחג החנוכה
יש מצווה לפרסם
את נס חנוכה ברבים.
הדרך לכך היא להציב את החנוכייה
במקום בולט בו יוכלו כולם לראותו.
על פי ההלכה יש להציב
את החנוכייה
בחלון הפונה לרשות הרבים או בכניסה
לבית מצד שמאל. (כך שהמזוזה מצד
ימין החנוכייה מצד
שמאל והנכנס לבית
מוקף במצוות).

ונעבור לפרסומות / משרד החינוך
                                                         

הלל - רצף של מזמורי תהילים הנקראים יחד "הלל".
מוסיפים מזמורים אלו בתפילות הנאמרות בשלושת הרגלים
ובראש חודש - ימי שמחה. גם בחג החנוכה מוסיפים בתפילה
הלל שלם, זכר לנס הניצחון על היוונים. לאחר קום המדינה
קבעה הרבנות הראשית להוסיף תפילה זו גם ביום העצמאות
ויום ירושלים.
 
על הניסים – תוספת המיוחדת לחג החנוכה ולפורים אותה
מוסיפים בתפילת עמידה ובברכת המזון. תפילה זו משבחת
את אלוקים על הניסים והגבורות והתשועות שעשה לאבותינו
בימים ההם בזמן הזה. והיא מתחילה כך:

             

מקורות להרחבה:
מחשבות לחנוכה - מכללת בית ברל
נס פך השמן - היה או לא היה / קולות 
ניסים: הגורם האלוקי / אתר aish

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
לדף הראשי