מי ימלל 
גבורות ישראל
 

קראו על גבורת המקבים כאן וענו: מה הן שתי התשובות
לשאלה "מי הגיבור בסיפור החנוכה ?" על ידי מי ניתנה
כל אחת מהתשובות ?
העתיקו למחברתכם את 4 השורות הראשונות של השיר.
דני קרא את המילים של השורות הראשונות וחשב בליבו: "השיר הזה נכתב וודאי לכבוד יום העצמאות".
חשבו וענו במחברתכם: מה משותף לחנוכה, ליום העצמאות וליום הזכרון ?

            
רשמו בפורום הכיתתי מילים, שמות וביטויים המתקשרים לדעתכם עם "גיבור" או עם המושג "גבורה".
    
עיטור הגבורה/
ויקיפדיה

 
לדף הראשי