סביבוני ירוץ בגיל  

         

                                          

        

סביבוני ירוץ בגיל
מלים ולחן: מתתיהו שלם

סביבוני ירוץ בגיל
מן העמק לגליל
בין הרים ועמקים
בשדות הירוקים.
מיהודה לשרון
יתגלגל לו הסביבון
בין כרמים ופרדסים
שם עובדים וששים.

   

                              

                                                                            צילום: אופירה יחנן וולק

הסביבון הוא כאמור משחק ילדים המוכר גם בתרבויות  אחרות

(אנגליה, גרמניה ועוד). במסורת היהודית הפך הסביבון למשחק

הרשמי של חג החנוכה, ובהתאם לכך אף נכתבו על צלעותיו

האותיות  נ=נס  ג=גדול  ה=היה  פ=פה (בגולה במקום "פ"

נכתבה האות "ש"=שם).
 
בספר "אוצר כל מנהגי ישורון" נכתב כי מקור המשחק הוא

בתקופת היוונים כאשר גזרו היוונים לא ללמוד תורה, ובכל זאת

למדו הילדים תורה וכאשר באו היוונים לאסור את לומדי התורה

הוציאו הילדים סביבונים ושחקו בהם כאומרים לא למדנו תורה

שחקנו בלבד. הסבר זה הינו מאוחר ואין לו תימוכין ממקורות

אחרים.
 

 ויש אומרים ש.....

שהסביבון מסמל את חנוכה כי הסביבון קם ונופל,

נופל וקם כמו החשמונאים במלחמתם נגד היוונים.

 אז בואו לשחק  !

 
האות עליה נופל הסביבון  נ   ג ה  פ/ש 
 המשמעות במשחק

 כלום-

המשתתף

לא זוכה

ולא מקבל

כלום

מהקופה

הכל-

המשתתף

זוכה בכל

הקופה 

 

 

 חצי-

המשתתף

זוכה בחצי

הסכום

שבקופה

 

שים-

המשתתף

מפסיד

ושם כסף

בקופה

 

 למשחק - לחצו כאן