פתח לנו שער

 
יום הכיפורים שלי 
בין כסה לעשור 

זו כפרתי + על חטא
נדרים והתרתם 


גמר חתימה טובה

זה הזמן לסלוח 
יכתבון ויחתמון 

תפילת נעילה 
המלחמה ההיא  

    בנייה: איריס