"מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלושה דברים שהיו בו: עבודה זרה וגילוי
עריות ושפיכות דמים: אבל מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות
חסדים , מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חינם.
ללמדך, ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עברות: עבודה זרה, גילוי עריות
ושפיכות דמים".
תלמוד בבלי, יומא ט', ע"ב

 ט' באב - מט"ח 

 תשעה באב + נשבר לב העולם מתוך: על חורבן ונחמה / משרד החינוך

 תשעה באב - יום בכייה לדורות ?? מתוך סנונית 

 ימי בין המיצרים - רשת אמי"ת      קמצא ובר קמצא, בהקשרם

 תשעה באב במסורת היהודית - סנונית

 תשעה באב - ויקיפדיה,    ט' באב-יום אבל /אתר זולו

 תשעה באב - jafi  וגם כאן

 חודש אב - ספר התודעה /אתר דעת

 אתר חגים: תשעה באב בציונות, ה-ט' ועונשו, תשעה באב במסורת,

                    א' ב' של מנהגים לתשעה באב, הבית הראשון, הבית השני

 שבע שבתות של נחמה - מט"ח

 הזמנה לפיוט: על נהרות בבל, אצרח במר נפשי                                                                                                                           


יולי 2004 - יום ט' באב ברחבת הכותל המערבי. בצילום, מנהיג תנועת נאמני הר הבית גרשון סלומון לבוש שק כאות אבל על חורבן בית המקדש.

 

      
 להמשך