בכיה לדורות 

לאחר שחזרו המרגלים מן הארץ והוציאו דיבתה האמין להם העם (ולא ליהושע ולכלב). הם ישבו ובכו באהליהם.
אמר רבי יוחנן: תשעה באב היה. אמר להם הקב"ה: "אתם בכיתם בכיה של חינם ואני קובע לכם בכיה לדורות" (
תענית כ"ט, א
כדאי לדעת: הוצאת דיבה = אמירת דבר רע שאינו נכון.

1. עיינו בפסוקים ל'-ל"ג בפרק י"ג בספר במדבר וענו: מי היו מוציאי הדיבה? דיבתה של מי הוציאו ? צטטו את המילים בהן השתמשו.

2. עיינו בפסוקים א'-ג' בפרק י"ד בספר במדבר . צטטו מילים המעידות כי העם הגיב בבכי. הבכי לווה בתלונה. מה היתה התלונה ?

בשאלות 3 ו-4 עליכם להקליק על הכוכבית שבצד התשובה הנכונה.
3. מהי בכיה לחינם ?
בכיה צודקת (שצריך לבכותה)  
בכיה שאינה עולה כסף    
בכיה לא צודקת (שלא צריך לבכותה)

4. מהי בכיה לדורות ? 
בכיה למשך דורות רבים  
בכיה למשך שני דורות  
בכיה למשך שנה שלמה

5. כיצד ניתן להסיק מדבריו של רבי יוחנן כי ה' כעס על העם ?

    
לדף הקודם