כיצד שרד הכותל ?

אגדה מספרת כי בימי-קדם חולקה עבודת בנין בית-המקדש בין שדרות העם השונות. הכותל המערבי נפל בגורל העניים. הללו הקימוהו בעמל רב, כי לא יכלו לשכור פועלים לעזרתם. כאשר התחיל חורבן המקדש בידי שונאים מתפרצים, ירדו מלאכי עליון, פרשו כנפיהם על פני הכותל ואמרו: אין הכותל הזה, עמל עניים, חרב לעולם. (זאב וילנאי אגדות א"י מהד' ה', תשי"ט עמ' 103)
                       מתוך: הכותל המערבי במסורת ישראל/הספרייה הווירטואלית של מט"ח

1. העזרו במילון בערך שְדֵרָה והסבירו את הביטוי "שדֵרות העָם".

2. הסבירו בלשונכם מדוע, על פי האגדה, שרד דווקא הכותל המערבי בשעה שהמקדש חרב ? 

    
לדף הקודם