אלול   
 

 קראו בעיון את המידע כאן, עד הכותרת השכמה לסליחות וענו:  

 א. מדוע נחשב אלול לחודש של חשבון נפש ? 

 ב. מהי מטרת התקיעה בשופר במהלך חודש אלול ?

 ג.  מה כוללות הסליחות ומתי הן נאמרות ?

 ד. מה שם הפיוט המתנגן בדף זה ובאיזו שיטה נכתב ?

                                                                                  

  
סדר סליחות ותפילות ראש השנה ויום הכפורים והושענות כמנהג הספרדי'[ם].
דפוס זואן די גארה, ויניציאה שמ"א

                            
ארבע האותיות שמרכיבות את המילה "אלול" מהוות ראשי תיבות לפסוק משיר השירים (פרק ו' פס' ג') "אני לדודי ודודי לי" (המילה "דודי" בלשון המקורות משמעותה - אהובי). מלים אלה מסכמות את מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעמו.

באיזו אות מסתיימת כל אחת מן המילים בפסוק: "אני לדודי ודודי לי" ? קראו כאן והסבירו על מה רומזת עובדה זו ?

קראו כאן וענו: באילו פסוקים נוספים נמצא רמז לכך שבחודש אלול יש להרבות בתשובה, בתפילה ובצדקה ?