אלו"ל     משאלות והחלטות     באים הימים הקרים      התחלות  
  החג - מתי ולמה ?  
  כרטיסי "שנה טובה"
  תקיעה, שברים, תרועה
 
  תשליך 
  סעודת חג 
  שעשועי תשרי