החורשים (שימו לב לתלבושת המזרח אירופית), שנות השלושים 
    
                ישראל, שנות החמישים
           
                   שנת שכון והתרחבות, הקמת המדינה 1948
       
              מכל קצוות תבל, 1950 ישראל

דור חדש יבוא לארץ אשר לא ידע עול גלות
מתי מדבר, לפני קום המדינה, שנות הארבעים

 

בציר ענבים, אמן: א. נוימן, שנות הששים (חוץ) 

קטיף הדרים בשרון, אמן: א. נוימן, שנות הששים (אותה אגרת מבפנים)