פרידה, שנות השישים, ישראל
   
             
מגיני ירושלים לאורך דורות, עיטור בזהבים, שנות הששים, ישראל
    
    גיבורי סיני: האלוף ישראל טל, האלוף אריק שרון, האלוף אברהם יפה.
    שנות הששים, ישראל
 
 
  וגר זאב עם כבש, אמן: ב.ברנדייס, שנות השבעים, קקל