אגרת שנקנתה באירופה על ידי אפרים חבר גדוד מתנדבי מכבי האש שנשלחו לאירופה להצלת שארית הפליטה. מכיוון שידם לא היתה משגת שנה טובה שלחו גלויה זו. 

לחברי הגדוד שנה טובה מאפרים. 
 

 

אגרת של הבריגדה היהודית נשלחה לארץ ישראל, 1945 ארץ ישראל 
 
זה חמש שנים שהשטן משתולל על פני כדור הארץ, והשגעון הגדול אחז ביושבי תבל. הבה ונקוה שהתחלת תשה יהיה הסוף למערבולת הדמים. ובתקוה שתקותי זו תתגשם, הנני שולח לך ולכם את אחוליי האמיתיים והלבביים. 1945 ארץ ישראל.