מכל העמים, מכל האומות, אתה בחרתנו
אלוהים הטוב. לכן תן לנו שנים וכוחות
אותך לשרת, אותך לאהוב
אמן: חיים גולדברג, הוצאת יהודיה, ורשה 1915