הכנת דגל שמחת תורה. עטורי זהב, האמן: חיים גולדברג, גרמניה 1910. (האישים בתמונות מאחור מנדלי מוכר ספרים ושלום עליכם).

                              משה ואהרן, שנות השבעים, ישראל 
      
בשבת, אמן: ל.קרסטין , אגרת עם שגיאות איות (בתיבה והתימה סוב), תחילת המאה העשרים
     
                              הדלקת נרות, שנות השבעים, ישראל