האיור מתוך: labbe.de 
  תחילת הדרך       סופר ומחנך       בית היתומים       דרכו האחרונה