איכות הסביבה   

צפו בסרטון הפלאש "זה העולם שלך" 

קראו כאן את הפיסקה על חג שמירת הטבע

וענו: מהו התהליך שבעקבותיו איבד ט"ו בשבט

את משמעותו כחג הנטיעות ? 

לפניכם וידוי מתוך סדר ט"ו בשבט

(שנמצא באתר משרד החינוך):

וידוי על פגיעה באיכות הסביבה:
את עולמנו בערפל עשן ופיח,
אפפנו
אוצרות טבע שקיבלנו בפיקדון,
בזבזנו
נופם של מרחבי רקיע בבנייה מכוערת,
גזלנו
את אוכלוסיית חיות הבר ברשלנותנו,
דלדלנו
את ברית האיזון בין האדם לטבע,
הפרנו
על איכות חיים ראויה לילדינו,
ויתרנו
ימים, נהרות ואגמים ברעל חמדנותנו,
זיהמנו
את מעטפת האוזון החובקת את עולמנו,
חוררנו
מקורות מים חיים במי שופכינו,
טימאנו
הררי אשפה וזבל בחלל, במדבר ובחצרותינו,
יצרנו
יערות העד תמורת רווח קצר מועד,
כרתנו
אתרי טבע ונוף, חופים, נתיבות ופסגות,
לכלכנו
את עתיד עולמך תוך אדישות וחוסר חזון,
משכנו
ולא מחזרנו את מתנות הטבע באנוכיותנו,
ניצלנו
את קיום עולמנו בכורים ובקרינה,
סיכנו
ציפורים ממחוזות קינון וממסלולי נדידתן,
עקרנו
מדרוני הרים במחצבות אבן,
פצענו
אותך ובריותיך בחוסר אחריותנו,
ציערנו
פרחי בר, והם אבדו ואינם,
קטפנו
ברגל רמה שדה וניר ואחו,
רמסנו
עצי יער על מזבח שנאתנו,
שרפנו
במחיר איכות אוויר וים ויבשה.
תיעשנו

לשנה הבאה בסביבה ירוקה
(מ. אזרי, י. מזור)

 

בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו:

"ראה מעשיי כמה נאים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחרייך"                        (קוהלת רבה זק י"ג)

 האיורים על הבולים מציגים רמזים לקלקולים.

         

 כדאי להכנס לאתר של אייל ברטוב 
 שחקו במשחק אקולוגי (E)