"כך הולכים השותלים"   

 

קראו והאזינו למילות השיר "כך הולכים השותלים" במצגת כאן וענו: 

באמצעות איזה כלי מכים השותלים, את מה הם מכים ולאיזה צורך הם עושים זאת ?

 

    
כרזה של קק"ל. בכרזה עידוד לנטוע נטיעות ולהפריח את השממה.
לכרזות נוספות

קראו את הפיסקה שכותרתה חג
הנטיעות
כאן וענו:

1. אילו מושבות מוזכרות בפיסקה ?

2. מי הכריז על טו בשבט כעל חג
הנטיעות ?

קראו כאן וענו:

מה היה הנימוק שנתן זאב יעבץ לנטיעה החגיגית, 

אליה יצא עם תלמידיו ?

בדקו כאן וענו: מה שרו התלמידים ?

כדאי לדעת: ישוב על שמו של זאב יעבץ.

 

 

איך שותלים שתיל ? גלו כאן