"כי האדם עץ השדה" 

"למה חייב אדם לוותר על השורשים,אם ליבו חפץ בכנפיים?

העצים מפסידים כל כך הרבה כשהם תקועים באדמה

והציפורים חסרות את האחיזה בקרקע

ועל כן אני רוצה

להיות אדם עם שורשים ועם כנפיים "

(אמנון שמוש)  

 מעשה באדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועייף וצמא ומצא אילן
שפירותיו מתוקים וצלו נאה ואמת המים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו
ושתה ממימיו וישב בצלו. וכשביקש לילך אמר: אילן, אילן במה
אברכך? אם אומר לך, שיהו פרותיך מתוקים, - הרי פרותיך מתוקים! שיהא
צלך נאה, - הרי צלך נאה! שתהה אמת המים עוברת תחתיך, - הרי אמת
המים עוברת תחתיך! אלא: יהי רצון, שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו
כמותך ! 
בבלי תענית, ה, ע"ב
 


חוני המעגל היה מהלך בדרך. ראה אדם נוטע חרוב. אמר לו: החרוב לכמה שנים טוען פירות?
אמר לו: לשבעים שנה.
אמר לו: כלום יודע אתה שתחיה שבעים שנה?
אמר לו: מצאתי את העולם בחרובים; כשם שנטעו אבותי לי, אף אטע אני לבני.
                                                            (תענית כג, ע' א)