כרזה משנת 1962 ציור: מ. גפן


כרזה משנת 1962 ציור: דוד זיק


שותלים מסביב לקופסה הכחולה (ציור: דוד זיק) 

   
 

 נוסטלגיה ארצישראלית

 
ציירה: שולמית כרמי

   

 
1949 - יער המגינים